Dàn xe sang “hàng thửa” phục vụ các đời lãnh đạo Nga

Các nhà lãnh đạo Liên Xô thường sử dụng các dòng xe chống đạn được sản xuất nội địa, mặc dù có thay đổi sau một thời gian với các dòng xe đến từ Đức nhưng rồi cũng được phục dựng.

 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-2
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-3
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-4
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-5
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-6
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-7
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-8
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-9
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-10
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-11
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-12
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-13
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-14
 • Dan xe sang “hang thua” phuc vu cac doi lanh dao Nga-Hinh-15
Nguyễn Chung (TH)