Đây là Asahi Kasei AKXY2 - xe ôtô như “căn phòng di động tương lai“

Asahi Kasei AKXY2 concept mới có lẽ sẽ không được đưa vào sản xuất thật, nhưng nó cho thấy một chiếc xe tự hành hoàn toàn trong tương lai sẽ như thế nào.

  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-2
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-3
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-4
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-5
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-6
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-7
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-8
  • Day la Asahi Kasei AKXY2 - xe oto nhu “can phong di dong tuong lai“-Hinh-9
Nguyễn Chung