“Hắc mã” Ferrari 812 Superfast hơn 27 tỷ về Hà Nội, thay áo mới

Việc thay đổi màu sơn bằng đề-can trên siêu xe phát triển tại Việt Nam khá thịnh hành trong 5 năm qua, chiếc Ferrari 812 Superfast trong bài viết này cũng vậy.

  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi
  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi-Hinh-2
  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi-Hinh-3
  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi-Hinh-4
  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi-Hinh-5
  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi-Hinh-6
  • “Hac ma” Ferrari 812 Superfast hon 27 ty ve Ha Noi, thay ao moi-Hinh-7
Nguyễn Chung