Honda HR-V 2020: Nâng cấp nhẹ, tăng giá bán

Thảo Mai -

(Kiến Thức) - Honda HR-V 2020 sẽ chỉ đón nhận một số nâng cấp nhẹ về các trang bị. Đi kèm với đó là mức giá cao hơn từ 400 USD (khoảng 9,6 triệu đồng), khởi điểm từ 21.915 USD (khoảng 526 triệu đồng).
 
 

  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-2
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-3
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-4
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-5
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-6
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-7
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-8
  • Honda HR-V 2020: Nang cap nhe, tang gia ban-Hinh-9