Honda Odyssey nhập Mỹ giá 3,8 tỷ đồng tại Việt Nam

So với Honda Odyssey bán tại thị trường Việt với giá 1,99 tỷ đồng, bản Odyssey Touring Elite nhập Mỹ có giá tới 3,8 tỷ đồng.

 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-2
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-3
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-4
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-5
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-6
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-7
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-8
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-9
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-10
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-11
Thảo Nguyễn