Honda Odyssey nhập Mỹ giá 3,8 tỷ đồng tại Việt Nam

Thảo Nguyễn -

(Kiến Thức) - So với Honda Odyssey bán tại thị trường Việt với giá 1,99 tỷ đồng, bản Odyssey Touring Elite nhập Mỹ có giá tới 3,8 tỷ đồng.

 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-2
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-3
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-4
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-5
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-6
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-7
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-8
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-9
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-10
 • "Xe hop" Honda Odyssey nhap My gia 3,8 ty tai Viet Nam-Hinh-11