Hyundai Matrix 16 năm tuổi "hàng hiếm", dưới 200 triệu tại Việt Nam

Chiếc xe Hyundai Matrix đời 2005 này tại Việt Nam thuộc dạng hàng khá hiếm, nó đã trải qua tuổi đời tới 16 năm nhưng vẫn còn chạy tốt.

  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
  • Hyundai Matrix 16 nam tuoi
Nguyễn Bắc