Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hơn 12 tỷ về Việt Nam

Nguyễn Bắc -

(Kiến Thức) - Nhờ sở hữu gói địa hình Trail Package nên chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 2020 đời mới trở nên ngầu hơn và đây là xe đầu tiên về Việt Nam với mức giá khoảng hơn 12 tỷ đồng.

 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-2
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-3
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-4
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-5
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-6
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-7
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-8
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-9
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-10
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-11
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-12
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-13
 • Mercedes-Benz G63 Trail Package 2020 hon 12 ty ve Viet Nam-Hinh-14