Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster độc nhất Việt Nam của "Qua" Vũ

“Nhập tịch” Việt Nam từ hồi tháng 5/2016, tới nay chiếc Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster của vị Chủ tịch cà phê Trung Nguyên vẫn giữ được vị thế độc tôn.

  • Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster doc nhat Viet Nam cua
  • Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster doc nhat Viet Nam cua
  • Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster doc nhat Viet Nam cua
  • Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster doc nhat Viet Nam cua
  • Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster doc nhat Viet Nam cua
  • Mercedes-Benz SLS AMG GT Roadster doc nhat Viet Nam cua
Nguyễn Chung