MG7 2023 giá rẻ vén màn, cạnh tranh sòng phẳng với Honda Civic

Được định vị như mẫu xe đầu bảng của MG tại thị trường Trung Quốc, MG7 2023 mới được xem là thành viên đầu tiên trong dòng Black Label mới của thương hiệu này.

 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-2
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-3
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-4
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-5
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-6
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-7
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-8
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-9
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-10
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-11
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-12
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-13
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-14
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-15
 • MG7 2023 gia re ven man, canh tranh song phang voi Honda Civic-Hinh-16
Nguyễn Chung