Mitsubishi Outlander 2022 vừa ra mắt "sát vách" Việt Nam có gì hay?

Khác với xe ở thị trường Mỹ hay Nhật Bản, mẫu Mitsubishi Outlander 2022 mới ra mắt tại Trung Quốc lại dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L.

  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
  • Mitsubishi Outlander 2022 vua ra mat
Hải Nam