Ngắm tuyệt phẩm Pagani Huayra Codalunga "hàng thửa" hơn 170 tỷ đồng

Siêu phẩm Pagani Huayra Codalunga chỉ được sản xuất giới hạn và được làm theo yêu cầu của những nhà sưu tập trung thành của Pagani là ông chủ TopCar Design.

 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
 • Ngam tuyet pham Pagani Huayra Codalunga
Thanh Nguyễn