Nissan Sakura 2022 - “xe hộp diêm” cá tính, rẻ như Hyundai Grand i10

Tại thị trường Nhật Bản, Nissan Sakura được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm S, X và G với giá khởi điểm 1,78 triệu Yên (khoảng 322 triệu đồng).

 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-2
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-3
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-4
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-5
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-6
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-7
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-8
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-9
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-10
 • Nissan Sakura 2022 - “xe hop diem” ca tinh, re nhu Hyundai Grand i10-Hinh-11
Nguyễn Chung