Porsche Macan 2023 gần 5 tỷ đồng của Đoàn Văn Hậu có gì "hot"?

Google News

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu của tuyển Việt Nam vừa "theo chân" đàn anh Quế Ngọc Hải chi gần 5 tỷ đồng để tậu xe hơi hạng sang Porsche Macan 2023.

  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
  • Porsche Macan 2023 gan 5 ty dong cua Doan Van Hau co gi
Thảo Mai