Siêu du thuyền Tecomar Lamborghini 63 hơn 83 tỷ đồng cập bến Mỹ

Prestige Marine đã thông báo rằng chiếc siêu du thuyền Lamborghini 63 đầu tiên do Tecnomar chế tạo hiện đã cập cảng Miami, Mỹ.

 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-2
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-3
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-4
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-5
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-6
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-7
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-8
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-9
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-10
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-11
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-12
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-13
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-14
 • Sieu du thuyen Tecomar Lamborghini 63 hon 83 ty dong cap ben My-Hinh-15
Nguyễn Chung