SSC Tuatara "hạ bệ" Bugatti Chiron để lên ngôi vua tốc độ

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - Danh hiệu siêu xe thương mại nhanh nhất thế giới một lần nữa đổi chủ và kẻ soán ngôi không ai khác là một đại diện từ Mỹ - chiếc hypercar SSC Tuatara với tốc độ kỷ lục lên đến 532,93 km/h.

  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara
  • SSC Tuatara