Toyota Land Cruiser 1994 đắt ngang Mercedes-Benz G-Class "đập hộp"

Dù đã 27 năm tuổi nhưng chiếc Toyota Land Cruiser đời 1994 này mới chỉ chạy được khoảng 1.000 dặm (tương đương 1.600 km) nên gần như còn mới nguyên. Mức giá của xe đắt ngang chiếc Mercedes-Benz G-Class "đập thùng".

  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota Land Cruiser 1994 dat ngang Mercedes-Benz G-Class
  Thảo Mai