Lính dù Nga chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thế nào?

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Lực lượng lính dù Nga luôn là một trong những binh chủng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao của Quân đội Nga.

 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-2
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-3
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-4
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-5
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-6
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-7
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-8
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-9
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-10
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-11
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-12
 • Linh du Nga chuyen trang thai san sang chien dau the nao?-Hinh-13