Phi đội Hiệp sĩ Nga: Biểu tượng sức mạnh Không quân Nga

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Không chỉ đơn thuần là đơn vị biểu diễn, phi đội “Hiệp sĩ Nga” còn là biểu tượng sức mạnh của Không quân và ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-2
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-3
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-4
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-5
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-6
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-7
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-8
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-9
  • Phi doi Hiep si Nga: Bieu tuong suc manh Khong quan Nga-Hinh-10