Quan sát dàn tàu chiến Trung Quốc ồ ạt tiến vào Nga

Văn Biên -

(Kiến Thức) - Một loạt tàu chiến Trung Quốc vừa kéo tới vùng biển Viễn Đông Nga để tham gia giai đoạn hai của cuộc tập trân chung với quy mô lớn Joint Sea 2015.

 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-2
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-3
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-4
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-5
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-6
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-7
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-8
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-9
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-10
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-11
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-12
 • Quan sat dan tau chien Trung Quoc o at tien vao Nga-Hinh-13