Cận cảnh hợp luyện xếp chữ, xếp hình cho diễu binh 2/9

Đại Dương -

(Kiến Thức) - Các chiến sĩ Quân đoàn 1,2 được giao nhiệm vụ xếp chữ, xếp hình cho diễu binh, diễu hành 2/9 tới đây (hay còn là nhiệm vụ A-70).

 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-2
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-3
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-4
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-5
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-6
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-7
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-8
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-9
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-10
 • Can canh hop luyen xep chu, xep hinh cho dieu binh 2/9-Hinh-11