200.000 quân NATO vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu?

Truyền thông Nga cho biết, ít nhất 200.000 quân NATO và 5 nhóm tác chiến tàu sân bay ở gần biên giới Nga, đã vào trạng thái cấp 1.

 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-2
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-3
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-4
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-5
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-6
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-7
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-8
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-9
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-10
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-11
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-12
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-13
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-14
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-15
 • 200.000 quan NATO vao trang thai san sang chien dau?-Hinh-16
Tiến Minh (theo Topwar)