5 khẩu súng huyền thoại làm thay đổi trang bị vũ khí thế giới

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Trong 80 năm qua, sự xuất hiện của một số vũ khí bộ binh đã tạo ra cuộc cách mạng làm thay đổi trang bị vũ khí thế giới. Với kỹ thuật chế tạo hiện đại, kết hợp với những tiến bộ trong công nghệ vật liệu, đã tạo ra những vũ khí nhẹ và chính xác.

 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-2
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-3
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-4
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-5
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-6
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-7
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-8
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-9
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-10
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-11
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-12
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-13
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-14
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-15
 • 5 khau sung huyen thoai lam thay doi trang bi vu khi the gioi-Hinh-16