Ấn Độ sắm thêm loạt vũ khí nguy hiểm để giám sát Trung Quốc

(Kiến Thức) - Ấn Độ sẽ có thêm một số loại vũ khí hiện đại do Mỹ sản xuất, để tăng cường các hoạt động giám sát Trung Quốc ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.

 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-2
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-3
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-4
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-5
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-6
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-7
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-8
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-9
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-10
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-11
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-12
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-13
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-14
 • An Do sam them loat vu khi nguy hiem de giam sat Trung Quoc-Hinh-15
Tiến Minh