Báo Mỹ: Xe tăng T-84 Ukraine "ăn đứt" xe tăng chủ lực Nga

Tờ National Interest của Mỹ cho biết, xe tăng T-84 Oplot do Ukraine sản xuất có trang bị hiện đại hơn hẳn so với các loại xe tăng chủ lực của Nga.

 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
 • Bao My: Xe tang T-84 Ukraine
Trần Trân