Bất ngờ với tàu cá được Hải quân Việt Nam "độ" lại thành tàu chiến

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Có thiết kế như tàu đánh cá vỏ sắt, tuy nhiên đây lại là các tàu chiến của Hải quân Việt Nam được đóng theo lớp Vạn Hoa.

  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam
  • Bat ngo voi tau ca duoc Hai quan Viet Nam