BrahMos giúp Su-30MKI của Ấn Độ có phạm vi tấn công 2.000km

Tên lửa BrahMos với tốc độ Mach 3 mang lại cho máy bay chiến đấu Su-30MKI do Nga chế tạo cho Ấn Độ phạm vi tấn công đến 2.000 km.

 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-2
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-3
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-4
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-5
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-6
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-7
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-8
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-9
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-10
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-11
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-12
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-13
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-14
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-15
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-16
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-17
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-18
 • BrahMos giup Su-30MKI cua An Do co pham vi tan cong 2.000km-Hinh-19
Tiến Minh (T.H)