Bước đột phá lớn: Tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbas bị phá vỡ

Tuyến phòng thủ của Donbas bị phá vỡ, quân Nga đã đột phá tuyến phòng thủ cốt lõi của Quân đội Ukraine ở Donbas; đây có thể nói là bước tiến quan trọng của Nga.

 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-2
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-3
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-4
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-5
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-6
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-7
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-8
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-9
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-10
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-11
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-12
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-13
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-14
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-15
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-16
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-17
 • Buoc dot pha lon: Tuyen phong thu cua Ukraine o Donbas bi pha vo-Hinh-18
Tiến Minh