Cận cảnh "radar bay" Trung Quốc chế tạo cho Pakistan

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Được Trung Quốc chế tạo, máy bay cảnh báo sớm ZDK-03 của Pakistan có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 350 km.

  • Can canh
  • Can canh
  • Can canh
  • Can canh
  • Can canh
  • Can canh
  • Can canh
  • Can canh