Căng thẳng tăng cao, F-35 Mỹ bật chế độ “quái thú” ở Trung Đông

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Các chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 có một chế độ mang tên "Quái thú"- Beast mà khi đó, các tiêm kích này sẽ đánh đổi khả năng tàng hình để có được sức chiến đấu mạnh nhất.

  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-2
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-3
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-4
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-5
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-6
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-7
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-8
  • Cang thang tang cao, F-35 My bat che do “quai thu” o Trung Dong-Hinh-9