Cặp bài trùng “sát thủ” MiG-31K và tên lửa Kinzhal của Nga

Google News

Tờ “Quan sát quân sự” của Mỹ viết: MiG-31K cùng với tên lửa Kinzhal là “sát thủ” với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-2
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-3
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-4
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-5
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-6
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-7
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-8
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-9
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-10
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-11
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-12
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-13
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-14
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-15
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-16
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-17
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-18
 • Cap bai trung “sat thu” MiG-31K va ten lua Kinzhal cua Nga-Hinh-19
Tiến Minh