Câu chuyện đẫm máu về thiết giáp hạm bằng bê-tông của Mỹ

Khi đến vịnh Manila của Philipppines sẽ thấy một pháo đài bê tông nổi lên giữa biển với 4 nòng pháo chĩa ra đại dương. Đó là Fort Drum, một trong những lô cốt kiên cố do Mỹ xây dựng và được ví như "thiết giáp hạm không thể chìm".

 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-2
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-3
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-4
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-5
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-6
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-7
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-8
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-9
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-10
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-11
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-12
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-13
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-14
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-15
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-16
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-17
 • Cau chuyen dam mau ve thiet giap ham bang be-tong cua My-Hinh-18
Thái Hòa