Chiến thuật nào của Nga đã chọc thủng tuyến phòng ngự ở Donbass?

Chiến thuật làm mềm chiến trường bằng hỏa lực của Nga ở Donbass, đã phá vỡ tuyến phòng ngự vững chắc của Ukraine xây dựng trong nhiều năm qua.

 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-2
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-3
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-4
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-5
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-6
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-7
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-8
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-9
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-10
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-11
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-12
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-13
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-14
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-15
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-16
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-17
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-18
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-19
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-20
 • Chien thuat nao cua Nga da choc thung tuyen phong ngu o Donbass?-Hinh-21
Tiến Minh (theo Sohu)