Choáng với số lượng thiết giáp BTR-82A Nga muốn nhập biên trong năm nay

Google News

(Kiến Thức) - Tới nay thiết giáp BTR-82A vẫn được coi là loại xe chở quân tốt nhất mà Nga có thể biên chế với số lượng lớn trong quân đội.

  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-2
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-3
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-4
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-5
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-6
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-7
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-8
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-9
  • Choang voi so luong thiet giap BTR-82A Nga muon nhap bien trong nam nay-Hinh-10
Tuấn Anh