Chuyên gia Nga: Moscow không cần nghiên cứu Apache của Mỹ!

Nga không cần phải nghiên cứu các máy bay trực thăng Aphache mà Quân đội Mỹ bỏ lại ở Afghanistan, vì các loại trực thăng vũ trang tương tự của Nga vượt trội hơn nhiều, chuyên gia quân sự Igor Korotchenko nhận xét.

 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-2
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-3
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-4
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-5
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-6
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-7
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-8
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-9
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-10
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-11
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-12
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-13
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-14
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-15
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-16
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-17
 • Chuyen gia Nga: Moscow khong can nghien cuu Apache cua My!-Hinh-18
Minh Hoàng