Dân quân DPR tiêu diệt một nửa đơn vị đặc nhiệm K2 tại Maryinka

Tại Maryinka, các đơn vị dân quân DPR đã tiêu diệt một nửa số quân số đơn vị đặc nhiệm K2 của Quân đội Ukraine; phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov lên mạng cầu cứu.

 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-2
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-3
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-4
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-5
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-6
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-7
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-8
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-9
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-10
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-11
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-12
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-13
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-14
 • Dan quan DPR tieu diet mot nua don vi dac nhiem K2 tai Maryinka-Hinh-15
Tiến Minh