Dân quân Houthi ở Yemen đã chiếm cả tàu vũ khí của UAE

Lực lượng dân quân Houthi ở Yemen đã chiếm cả tàu vũ khí của UAE trên khu vực Biển Đỏ, trong đó có nhiều vũ khí hiện đại.

 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-2
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-3
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-4
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-5
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-6
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-7
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-8
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-9
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-10
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-11
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-12
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-13
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-14
 • Dan quan Houthi o Yemen da chiem ca tau vu khi cua UAE-Hinh-15
Tiến Minh