Đọ sức mạnh tên lửa hành trình Nirbhay của Ấn Độ và Babur của Pakistan

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Từng chung một mái nhà, nhưng sau khi giành được độc lập, Ấn Độ và Pakistan nhanh chóng trở thành thù địch của nhau; mỗi khi Ấn Độ có loại vũ khí mới, Pakistan lập tức đáp trả và trong lĩnh vực tên lửa hành trình cũng vậy.

 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-2
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-3
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-4
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-5
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-6
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-7
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-8
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-9
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-10
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-11
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-12
 • Do suc manh ten lua hanh trinh Nirbhay cua An Do va Babur cua Pakistan-Hinh-13