Đức tiến quân vào Tiệp Khắc: Nuốt nước mắt đón chào

Nhật Vi -

(Kiến Thức) - Khi không thể chống lại bước tiến của phát xít Đức, Tiệp Khắc đã chọn cách nuốt nước mắt vào trong để tránh đổ máu vô ích.