Giải mã khẩu súng nguy hiểm nhất trong Chiến tranh Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Ra đời từ năm 1961, súng phóng lựu M79 của quân đội Mỹ tốt tới nỗi tới nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới đều tiếp tục sản xuất và sử dụng khẩu súng phóng lựu này trong đó bao gồm cả Việt Nam.

 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-2
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-3
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-4
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-5
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-6
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-7
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-8
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-9
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-10
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-11
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-12
 • Giai ma khau sung nguy hiem nhat trong Chien tranh Viet Nam-Hinh-13