Giãi mã pháo chống tăng M56 Scorpion Mỹ "vô dụng" ở chiến trường Việt Nam

PV -

(Kiến Thức) - Trong Chiến tranh Việt Nam, M56 Scorpion chỉ được triển khai ở Lữ đoàn không vận 173, sử dụng chủ yếu cho nhiệm vụ như một cỗ pháo, chi viện hỏa lực trực tiếp thay vì làm nhiệm vụ chống tăng. 

 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My
 • Giai ma phao chong tang M56 Scorpion My