Giải mã "vật thể lạ" trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Mái vòm hình cầu màu đen bí ẩn chỉ là "tấm màn che" bảo vệ khí tài đặc biệt đảm bảo hệ thống liên lạc cho Tổng thống Donald Trump trong các chuyên công du nước ngoài.

  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma
  • Giai ma