Hải quân Việt Nam và những khoảnh khắc lừng danh sống mãi

Tuấn Anh -

Những khoảnh khắc như trong trận đánh trả máy bay chiến đấu Mỹ tại Lạch Trường, Thanh Hóa và ở sông Gianh ngày 5/8/1964... sẽ luôn sống mãi suốt lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam.

 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-2
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-3
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-4
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-5
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-6
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-7
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-8
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-9
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-10
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-11
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-12
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-13
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-14
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-15
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-16
 • Hai quan Viet Nam va nhung khoanh khac lung danh song mai-Hinh-17