Hàng chục nghìn quân tinh nhuệ Nga tăng cường tới Donbass

Hàng chục nghìn quân tinh nhuệ Nga đã được tăng cường cho chiến trường Donbass; quân Ukraine tiêu thụ hàng chục nghìn viên đạn pháo mỗi ngày.

 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-2
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-3
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-4
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-5
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-6
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-7
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-8
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-9
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-10
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-11
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-12
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-13
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-14
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-15
 • Hang chuc nghin quan tinh nhue Nga tang cuong toi Donbass-Hinh-16
Tiến Minh