Hiệu quả của “mũ sắt” bảo vệ xe tăng Nga trước tên lửa Javelin?

Xe tăng Nga được trang bị "mũ bảo vệ" để chống lại tên lửa chống tăng Javelin; vậy hiệu quả chiến đấu thực tế như thế nào?

 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-2
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-3
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-4
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-5
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-6
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-7
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-8
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-9
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-10
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-11
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-12
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-13
 • Hieu qua cua “mu sat” bao ve xe tang Nga truoc ten lua Javelin?-Hinh-14
Tiến Minh (theo Sohu)