Hỏa lực pháo binh sẽ định hình cục diện Donbas

Quân đội Nga đã tập trung nhiều pháo hạng nặng tại chiến trường Donbass, tạo ưu thế hỏa lực vượt trội so với lực lượng pháo binh của Quân đội Ukraine.

 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-2
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-3
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-4
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-5
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-6
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-7
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-8
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-9
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-10
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-11
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-12
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-13
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-14
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-15
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-16
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-17
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-18
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-19
 • Hoa luc phao binh se dinh hinh cuc dien Donbas-Hinh-20
Tiến Minh