Học viên Việt được vận hành siêu pháo Msta-S Nga thế nào?

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Với nhiều thế hệ quân nhân Việt Nam sang học tập, đào tạo tại Liên Xô trước đây và Nga sau này, các chiến sĩ ta được làm quen với nhiều loại vũ khí hiện đại hàng đầu của quân đội Nga, trong đó có pháo tự hành cỡ lớn Msta-S.

 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-2
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-3
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-4
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-5
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-6
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-7
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-8
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-9
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-10
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-11
 • Hoc vien Viet duoc van hanh sieu phao Msta-S Nga the nao?-Hinh-12