Khổng lồ như những loại kính nhìn đêm trong CTTG 2

Nhật Vi -

(Kiến Thức) - Từ chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội các nước có khoa học kỹ thuật tiên tiến đã tìm cách chế tạo ra thiết bị nhìn đêm cho binh lính.

 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-2
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-3
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-4
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-5
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-6
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-7
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-8
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-9
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-10
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-11
 • Khong lo nhu nhung loai kinh nhin dem trong CTTG 2-Hinh-12