Không mua được máy bay nhưng tên lửa cho F-35 đã trong tay TNK

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Là một trong những quốc gia nằm trong chương trình nghiên cứu F-35 và được coi là có độ "dính dáng" cực kỳ sâu vào chương trình này, Ankara vừa thằng thừng tuyên bố dù bị gạch tên khỏi chương trình F-35, nước này vẫn có quyền bán tên lửa dành cho F-35.

  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-2
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-3
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-4
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-5
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-6
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-7
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-8
  • Khong mua duoc may bay nhung ten lua cho F-35 da trong tay TNK-Hinh-9