Kỳ thú thiết giáp Mỹ được đặt tên của sĩ quan tử trận trong chiến tranh Việt Nam

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Trong biên chế quân đội Mỹ hiện tại có một loại thiết giáp do Mỹ và Canada hợp tác sản xuất được đặt theo tên của một sĩ quan Mỹ tử trận trong Chiến tranh Việt Nam.

 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-2
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-3
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-4
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-5
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-6
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-7
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-8
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-9
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-10
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-11
 • Ky thu thiet giap My duoc dat ten cua si quan tu tran trong chien tranh Viet Nam-Hinh-12