Lầu Năm Góc muốn bắt đầu cho loại biên siêu tiêm kích F-22

Lầu Năm góc muốn cho loại biên siêu tiêm kích tàng hình F-22, được đưa vào hoạt động cách đây chưa lâu, vì kinh phí bảo dưỡng và sử dụng quá cao.

 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-2
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-3
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-4
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-5
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-6
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-7
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-8
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-9
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-10
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-11
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-12
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-13
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-14
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-15
 • Lau Nam Goc muon bat dau cho loai bien sieu tiem kich F-22-Hinh-16
Tiến Minh (theo CNN)